Hilversum Media Campus

Naam: 
Hilversum Media Campus
Type: 
Project
Datum: 
di, 06/18/2013
Meer informatie via: 

Hilversum Media Campus heeft de ambitie om de vraag vanuit de mediasector t.a.v. opleidingen en personeelsontwikkeling beter te verbinden met het aanbod van onderwijsinstellingen en andere aanbieders, om zodoende nieuwe opleidingsconcepten voor de media neer te zetten en bestaande opleidingen beter te verbinden. De achterliggende doelstelling  is om daarmee bij te dragen aan de internationale concurrentiepositie van de sector Media en ICT. HMC is tevens een ‘media learning lab’ waar jongeren uitgedaagd worden en het vak leren, professionals hun kennis op peil houden en grensoverschrijdende ontmoetingen plaatsvinden die de basis vormen voor innovatie.

Bekijk hier de website van Hilversum Media Campus.

De Hilversum Media Campus is een initiatief van de Gemeente Hilversum, Beeld en Geluid en iMMovator. Met dit initiatief, dat nauw aansluit bij de agenda van het topsectorenbeleid, worden drie partijen duurzaam verbonden: overheid, mediabedrijven en kennisinstellingen. 

Connecting the Dots

De basis van Hilversum Media Campus is een onderzoek naar de vraag en het aanbod van media - en ICT vaardigheden. Met de opgedane kennis ontwikkelen de betrokken partijen (bedrijfsleven, kennisinstellingen en gemeente) maatwerkactiviteiten, die enerzijds bedrijven helpen om geschikte arbeidskrachten aan zich te binden, en anderzijds gericht zijn op de opleidingen om hun programma’s af te stemmen op de snel veranderende personeelsmarkt.

Download het volledige rapport of de samenvatting.

Mediapact

De initiatiefnemers hebben toegezegd in nauwe samenwerking met de bedrijven en opleiders toe te werken naar een Mediapact: een meerjarig plan om de bovengenoemde mismatch doelmatig aan te pakken. De partijen sloten op donderdag 26 juni 2014 een nationaal Mediapact. De ondertekenaars van het pact willen samen meer vakmensen hebben binnen de zich snel ontwikkelende mediasector. Op die manier kan de Nederlandse mediasector internationaal concurrerend blijven.

Lees hier meer over het Mediapact